UKLANJANJE BROJNIH NANOSA POSLIJE KIŠE

Tokom jučerašnjeg dana zaposleni u Komunalno Stambenom doo, prvenstveno u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, imali su veliki broj intervencija. U prvom redu su tokom padavine uklanjali razne materijle koji su zatvarali ili smanjivali prohodnost odvodnje površinskih voda, a nakon toga odnosili nanose raznog materijala kako bi se obezbjedilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Sa uklanjanjem nanetog materijala, prvenstveno na trasama puta, kao i čišćenjem rešetki i propusta se nastavlja i danas i to na čitavoj teritoriji opštine.