UKLANJANJE DONJIH RAMENIH GRANA URUŠENOG STABLA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su donje ramene grane urušenog stabla brijesta koji se nalazio između Džorovog mosta i Sasovića.