UKLANJANJE DVA OSUŠENA ČEMPRESA I BAGREMA U ULICI NIKOLE LJUBIBRATIĆA

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, postupajući po nalogu nadležne opštinske službe, uklonili su dva osušena čempresa i bagrem. Uklonjena stabla su bila sklona padu, pa su predstavljale opasnost po prolaznike i materijalna dobra.