UKLANJANJE GRANA SA OŠTEĆENIH STABALA U BOLNICI MELJINE

U okviru pomoći u otklanjanju posledica nevremena, radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su grane sa oštećenih stabala u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Opšta bolnica Meljine“. Uklanjanje grana obavljeno je korišćenjem specijalnog vozila tzv. autokorpe.