UKLANJANJE NAKRIVLJENOG STABLA IZNAD ŠETALIŠTA

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru je konstatovano da se iznad Šetališta Pet Danica, u blizini tvrđave Forte Mare, iskrivilo stablo pod uticajem erozije, pa ga je neophodno ukloniti. Uklanjanje je izvršio Sektor za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo.