UKLANJANJE NANOSA U ZELENICI

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonila je nanose u Zelenici. Nanosi su nastali uslijed slivanja velikih količina vode.