UKLANJANJE ODRONA U BJELSKIM KRUŠEVICAMA

Tokom prethodnog dana došlo je do odrona na putu za Bjelske Kruševice. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jutros ovaj odron.