UKLANJANJE PALIH GRANA I JEDNOG STABLA U ZELENICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, pokupili su pale grane mimoze kod Pršut krivine u Đenovićima, jedno stablo na Zmijicama, kao i listova palmi na više pozicija.