UKLANJANJE PALME U BIJELOJ

U okviru svakdnevne borbe protiv surlaša, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su još jednu palmu. Ovoga puta, uklonjena je palma u Bijeloj u naselju Žager.