UKLANJANJE PINIJE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, uklonili su piniju u Baošićima. Stablo se je nalazilo pored samog mora, preko puta broja 25. Bilo je potpuno izvaljeno iz zemlje i oslonjeno na palmu. Nalog za njegovim uklanjanjem dala je Služba komunalne policije.