UKLANJANJE VISOKOG RASTINJA KOJE OMETA JAVNU RASVJETU NA KRAJU ULICE DR žIVOJINOVIĆA – OD KARAULE PREMA KATIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva visinskim pilama uklanjaju rastinje koje ometa funkciju javne rasvjete na kraju ulice Dr Svetozara Živojinovića – Od “Karaule” prema “Katićima”.