UKLANJANJE ZARAŽENE PALME NA GOMILI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palmu u Igalu, naselje Gomila. Palma je bila napadnuta od surlaša.