UKLANJANJE ZARAŽENE PALME U IGALU, U ILIJINOM PARKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su zaraženu palmu u igalu, u Ilijinom parku. Palma je bila zaražena surlašem, pa je uklonjena do osnove.