UKLANJANJE ZARAŽENE PALME U ULICI MIĆA VAVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palmu u ulici Mića Vavića, u Herceg-Novom. Palma je bila napadnuta od surlaša.