UKLONJENE DVIJE PALME U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dvije palme na Šetalištu Pet Danica u Igalu. Palme su uklonjene u okviru borbe protiv crvenog palminog surlaša, Rhynchophorus ferrugineus (Oliver ).