UREĐIVANE ZELENILA ISPRED MANASTIRA SAVINA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, uredili su zelene površine ispred Manastira Savina. Obavljeno je košenje, grabuljanje, čišćenje i iznošenje nastalog zelenog otpada. Uklonjeno je i jedno stablo koje je ranije palo.