UREĐIVANJE DVORIŠTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuju dvorište Turističke organizacije Herceg-Novi. Na osnovu dogovora sa TOHN obavljeno je orezivanje, košenje, grabuljanje i odnošenje nastalog otpada.