UREĐIVANJE PALME KOD OPŠTINE

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih aktivnosti na uređivanju zelenih površina, uklonila je nekoliko donjih listova na palmi kod zgrade opštine.