UREĐIVANJE POVRŠINA KOD DOMA KULTURE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su zelene površine kod Doma kulture u Bijeloj. Obavljeno je košenje, grabuljanje i odnošenje otpada sa površine od 4.400m2.