UREĐIVANJE SKVEROVA

U susret Novoj godini, ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uređuje skverove od Igala do Herceg-Novog. Obavljeno je orezivanje, okopavanje, plevljenje i čišćenje.