UREĐIVANJE SKVEROVA U GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog održavanja skverova, uredili su skverove pored Idee i dvorane Park. Urađeno je orezivanje, okopavanje, plevljenje, grabuljanje, sakupljanje i odvoz prikupljenog otpada.