UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TOPLOJ, KOD CRKVE SV. SPASA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnog održavanja zelenih površina u gradu, obavili su sređivanje skverova ispred crkve Sv. Spasa na Toploj i stepeništa koje od Zavoda za zapošljavanje vodi do magistrale. Na skverovima je rađeno okopavanje, plevljenje, orezivanje polustablašaca i žbunastog bilja, grabuljanje i košenje na jednom skveru ispred Zavoda za zapošljavanje.