UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA OKO DOMA KULTURE U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, nakon što su uklonili osušenu piniju ispred ulaza u Dom kulture u Bijeloj i jedno stablo koje se je nagnalo na apoteku , u neposrednoj blizini, nastavljaju sa uređivanjem zelenih površina u okruženju. Urađeno je kompletno uređivanje terena: košenje, orezivanje žive ograde, uređivanje jedne palme i drugo.