UREĐIVANJE ZELENILA NA STEPENIŠTU SIMA MATAVULJA

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih aktivnosti, uredili su zelenilo na Stepeništu Sima Matavulja. Obavljeno je orezivaje žive ograde, pirokanata, pajasmina i polustablašica. Rađeno je i košenje, grabuljanje i ručno iznošenje materijala nastalog navedenim radnjama.