ZAMJENA DOTRAJALIH DRVENIH STUBOVA JAVNE RASVJETE U PRESJECI

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete u saradnji sa zaposleni u Sektoru za održavanje puteva zamijenili su dva dotrajala drvena stuba javne rasvjete u Presjeci – Zelenika. Takođe je još jedan stub nanovo učvrćen.