ZAMJENA DOTRAJALIH REFLEKTORA U TUNELU NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, zamjenili su dotrajale reflektore u tunelu na Šetalištu Pet Danica, na Toploj. Reflektori su snage 50w.