ZAMJENA REŠETKE NA MOJDEŠKOM PUTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su novu rešetku na Mojdeškom putu. Stara rešetka je bila dotrajala pa je bilo neophodno zamjeniti je novom. Ovi se poslovi redovno rade i na drugim lokacijama.