Sječa grane košćele na Karači

Dana 18.11.2016 godine radnici Komunalno stambenog preduzeca doo,  sektora zelenilo su po nalogu Komunalne policije odsjekli ramene grane stabla košćele na košarkaškom terenu Karača.  Jedna od grana je napukla pa je kao takva prestavljala opasnost za prolaznike i posebno djecu koja svakodnevno  treniraju na ovom terenu. Sporna je ostala još jedna ramena grana, koja zbog svoje visine i težine nije mogla da se ukloni,  kako zbog tehničke neizvodljivosti i sigurnosti koša tako i zbog sigurnosti susjedne kuće. Neophodno je angažovati auto dizalicu, pa se takođe nadamo da će u skorom periodu i to biti rješeno.