NOVE KLUPE U DVORIŠTU FAKULTETA U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, radili su na postavljanju mobilijara u dvorištu fakulteta u Igalu. Postavljene su tri nove klupe na zadovoljstvo sadašnjih i budućih studenata.