KOŠENJE PUTNOG POJASA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su krčenje i košenje putnog pojasa od Repaja ka Lastvi.