Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje sa grabuljanjem i sakupljanjem zelenog otpada kao i njegovo ručno iznošenje u naselju u ulici Dr. Jovana Bijelića na Toploj.