RJEŠENJE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU GORIVA

Na osnovu člana 106 stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), „ Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi je donijelo Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku goriva za period od 12 mjeseci po tenderskoj dokumentaciji broj 2057/17 od 28.06.2017. Rješenje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 17.08.2017.