APEL UPRAVE ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

U vezi problema sa palminim surlašem, Uprava za bezbjednost hrane je uputila apel za hitno hemijsko tretiranje palmi na cijelom primorju.

Apeluje se svim držaocima palmi hitan hemijski tretman svih vrsta palmi.

Apeluje se i hitno uklanjanje otpalih listova ispod palmi, kao i palmi koje imaju simptom „kišobran“.

Kompletan tekst apela možete pogledati na sledećem linku:

http://www.ubh.gov.me/vijesti/177587/APEL-HITNO-HEMIJSKO-TRETIRANJE-PALMI-NA-CIJELOM-PRIMORJU.html