Rad na sječi grana u putnom pojasu

Radnici sektora Održavanja lokalnih puteva, Komunalnog stambenog doo, radili su na sječenju grana koje su se nadvile nad putnim pojasom u Sutorini.