Akcija uređenja palmi u Parku Boke

Rezanje suvih grana palmi u Parku Boke organizovalo je komunalno-stambeno preduzeće, čime je nastavljena akcija uređenja gradskog zelenila.

Po riječima direktora Stambeno-komunalnog preduzeća, Branislava Božovića, do sada je završeno orezivanje desetak palmi na šetalištu, a u najavi je uređenje i na drugim lokacijama u gradu.

Akciji se pristupilo nakon gotovo godinu od obustave rezanja palmi, po nalogu Fitosanitarne inspekcije, zbog pojave palminog surlaša.

Božović je napomenuo da je Komunalno-stambeno preduzeće u više navrata tretiralo palme na pordručju Bijele, radi suzbijanja palminog surlaša.

 

Izvor: Radio Jadran