Aktivnosti električara na izgradnji novih rasvjeta

Paralelno sa ugradnjom led svetiljki umjesto  postojećih klasičnih, radi se i na izgradnji novih trasa rasvjete. U svim tim poduhvatima radnici Komunalno stambenog društva (KSD) izvode montažne radove, postavlanje podzemnih kablova i instaliranje svjetiljki. U izgradnji novih trasa rasvjete, posebno finansiranju, učestvovali su i mještani.

U Sutorini, od Citroenovog servisa prema naseljima Popovići i Miševići izgradjena je i puštena u rad rasvjeta sa 60 rasvjetnih tijela.

Na Savini, na stepeništu koje vodi ka Šetalištu ispod zemljišta Karića, u fazi izgradnje je 12 novih rasvjetnih  stubova, umjesto postojećih drvenih.

Počeli su radovI na osvjetljavanju dijela Stepeništa 28. Oktobra od Škvera prema kafiću “Studio”, kao  i stepeništa “Daša Pavičića”  ispod bivšeg “Rudnika”.

Planira se da se na području Rivijere nakon ugradnje kolektora i saniranja javnih površina  postavi   250 metara podzemnog kabla, sa oko 20 stubova. Sa investitorima gradnje  hotela “Park” u Bijeloj   planirana je nova jednoobrazna rasvjeta od hotela “Delfin”  prema Kamenarima.  Sve bi trebalo da bude završeno do kraja maja.