AKTIVNOSTI PUTARA TOKOM APRILA

Iz redovnih aktivnosti  na održavanju lokalne putne mreže tokom aprila  izdvajamo:

– Završena sanacija  dijela stepaništa u ul.28 oktobra od ul.Partizanski put do šetališta V Danica,

– Pokošen magistralni pojas od Veriga do Zelenike,

– Postavljena ogada na novoizgrađene žardinjere : pored nadvožnjaka kod autobuske stanice i u ul.braće Grakalić – kod restorana “Fontana”.

– Uredjen prolaz iz ul.I bokeške do crkve Sv. Ane : uklonjena nagnuta stabla, popravljeni metalni rukohvatie, pokošen  pojas pored stepenica i uklonjeni zaostali zemljani nanosi,

– Sanirani oštećeni kameni  zid ispod spomenika na Savini,

– Sanirana polomljena ograda na novoizgrađenom igralištu kod O.Š.Milan Vuković,

– Popravljen polomljeni mobilijar na dječijem igralištu kod tvrđave Španjola.