AKTIVNOSTI U KOMUNALNO-STAMBENOM PREDUZEĆU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog preduzeća uklonili su juče još jednu palmu u Bijeloj u naselju Žager. Ekipe zelenila su pretrhnodnih dana, na nepristupačnom terenu,  pored zgrade Opštine uklonili 12 palmi. Od početka godine  iz korjena je uklonjeno preko 40, a na  11 je obavljena dendrohirurgija.

Pri uklanjanju palmi pridržavaju se  propisanih procedura  iz Akcionog  plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera radi suzbijanja surlaša.  Iz Fitosanitarne uprave , osim usmenih preporuka, još uvijek ih nisu upoznali sa novi planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih djelovanjem palminog surlaša.  Za tu svrhu Vlada Crne Gore  je obezbijedila  275 hiljada eura, koje bi trebalo da budu podijeljene primorskim opštinama. Opštini Herceg – Novi trebalo bi da bude uplaćeno oko 50 hiljada eura  za predviđene  mjere injektirarnja i endoterapije,  kao i za potrebe nabavke drugog bilja.

Zaposleni u ovom preduzeću pojačali su aktivnosti na čišćenju kanala za površinske vode i nabujalih potoka. Zahvaljujući blagovremenim  i preventivnim aktivnostima nisu zabilježene veće posljedice:

Radnici sektora održavanja lokalnih  puteva očistili su potok Zirine, koji se izlijevao niz Mojdeški put prilikom obilnih padavina. Pokušali  su da probiju  zatrpani potok u gornjem toku. Očišćeni su veliki nanosi  materijala, koji je deponovan u vrhu potoka. Uklonjeno je i obraslo rastinje preko zatrpanog dijela ,tako da su kanal vratili u pređašnje stanje,  kazala  nam je direktorica Komunalno-stambenog preduzeća Jasmina Konjević.

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva svakodnevno obavljaju čišćenje kanala, rigola, rešetki i propusta, kao i javnih površina  od Meljina do Kamenara. Svi ovi nanosi su posledica padavina, odnosno velikih količina atmosferskih voda.  Kako bi vodotokovi bili spremni za nove padavine , ekipe Komunalnog-stambenog doo, redovno čiste kanale i šahtove, kako bi vodotoci površinskih voda postigli što bolju prohodnost.

-Na pojedinim mjestima  gdje nije riješeno pitanje  odvodnje atmosferskih padavina , došlo je  do mješanja  sa otpadnim vodama, što  je predstavljalo  problem.

U Kutskom polju u prekidu je javna rasvjeta. Zbog prodora vode iz potoka Opačica u Trafo – stanicu, izbio je požar u kojem je izgorio razvodni orman, što iziskuje kompletnu rekonstrukciju ovog pogona. U saradnji sa kolegama iz doo Vodovod i kanalizacija  očekujemo  da ćemo uskoro riješiti ovaj problem, kazala je Konjević.

U saradnji sa Opštinom Herceg – Novi pojačali su aktivnosti u sistemu odvoza zelenog otpada. Sa raspoloživa  dva kamiona  u sektoru održavanja zelenila ne mogu da postignu dinamiku prikupljanja. Svakog dana sve  veće  količine zelenog otpada odveze na glavnu gradsku deponiju Tisove grede na Ublima. Apeluju na građane da zeleni otpad ne odlažu pored kontejnera i na javne površine.

FOTO: KOMUNALNO STAMBENO PREDUZEĆE

Izvor: Radio Herceg-Novi