AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH U KOMUNALNO STAMBENOM TOKOM PRAZNIKA

U Komunalno Stambenom doo su, za Vaskrs i Praznik rada, organizovana dežurstva i pripravne ekipe koje je trebalo da reaguju u slučaju potrebe.

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila uklonili su palo stablo bora koje je u Lučićima palo preko puta i onemogućilo saobraćajnu komunikaciju.

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete izvršili su sanaciju upravljačkog ormara u Bajkovini, pa je 30-tak svetiljki u Trebinjskoj i bočnim ulicama ponovo profunkcionisalo.