ANGAŽOVANJE PUTARA NA MOJDEŠKOM PUTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nakon što su očistili rigole, rešetke, kanale i propuste duž rivijere, usmerili su svoje aktivnosti na Mojdeškom putu.  Očišćeni su rigoli u čitavoj dužini od Gomile do Mojdeža. Uklonjeni su razni nanosi: šut, pijesak, mulj, lišće i drugo.