ANGAŽOVANJE SEKTORA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Zbog nevremena oštećen je veliki broj elektro instalacija javne rasvjete:

 • Španjola
 • Podi 3 lokacije
 • Kumbor zaseok
 • Zelenika 3 lokacije
 • Savina kod Vojne bolnice
 • Topla 2
 • Bijela šetalište
 • Gomila
 • Baošići selo
 • Mokrine
 • Kamenari selo

Sve su sanirane, ili privremenio rješene do nabavke neophodnih stubova.

Zbog nepažljivih građevinskih radova drugih izvođača došlo je do oštećenja i prekida elektro instalacija javne rasvjete na tri lokacije

 • Kamenari kod krivine – ispod Sv Neđelje gdje zbog prekida kabla van funkcije je trasa od hotela Park do Caze del mare. Komunalna policija je konstatovala ko je prouzrokovao oštećenje i dala im nalog da u roku od 3 dana kvar na pomenutoj dionici bude otklonjen. Rok za otklanjanje kvara je do subote 21.1.2017.

 • Baošići šetalište – Izvršena zamjena oštećenog dovodnog kabla od TS do prvog stuba, a trasa od TS Lazarević do Bijele će privremeno biti puštena u funkciju do njene kompletne rekonstrukcije koja će se raditi nakon što nadležni Sekretarijat da saglasnost

 • Baošići TS Deli Radivoje – uz pomoć drugih stručnih službi sa odgovarajućom opremom konstatovano je mjesto prekida kabla i u toku vikenda radnici komunalnog stambenog (putari i rasvjeta) radit će na odklanjanju kvara

Zaposleni su trenutno najviše angažovani na uklanjanju novogodišnje svjetlosne dekoracije grada kao i dekorisanju za Praznik mimoze. Sva demontirana oprema za svjetlosno dekorisanje biće propisno skladištena, popisana i zaštićena od vlage na jednom mjestu, što do sada nije bio slučaj.

Izvršena je rekonstrukcija rasvjete na dijelu šetališta kod tunela i zamjenjeno nekoliko metalnih stubova u Meljinama.

Planirani radovi za sledeći period – pored tekućeg održavanja:

 • Rekonstrukcija djela rasvjete u Đenovićima kod Mula Vojvodića

 • Izrada novih trasa u Igalu, Sutorini, Prijevoru i Đenovićima

 • Rekonstrukcija djela šetališta u dužini od 100m sa montažom stubova

Nadležnom opštinskom sekretarijatu su predata dva predloga – idejnog projekta za rekonstrukciju rasvjete kod parka ispod Titove vile. Nakon njihove odluke pristupiće se realizaciji posla koji bi trebalo da bude završen do kraja aprila.

I dalje su izraženi problemi sa funkcionisanjem led rasvjete, trenutno je van funkcije 230 lampi, a problem najuočljiviji u Kamenarima gdje je van funkcije 30 lampi. Već duže se očekuje dolazak predstavnika HesaLighta radi otklanjanja kvarova na lampama kao i sinhronizaciji sistema daljinskog upravljanja koji je sada djelimično u funkciji. S obzirom da još nismo nadležni za održavanje led rasvjete očekujemo potpisivanje ugovora o održavanju iste kako bi se brže otklanjali kvarovi na neispravnim lampama.