ANKERISANJE PROMO KUĆICA NA ŠETALIŠTU U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, ankerisali su 6 promo kućica na šetalištu pored Omladinskog parka u Igalu. Planira se njihovo korišćenje tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika.