ASFALTIRANJE OŠTEĆENJA I UDARNIH RUPA U ZELENICI

Naši su putari, u koordinaciji sa MZ Zelenika, izvršili pripreme za asfaltiranje udarnih rupa u Zelenici u sledećim ulicama:

  • Sokolovačka
  • Zadrugarska
  • Pržine
  • Crkvena
  • Poštanska
  • Župe Dračevice
  • dio Kragujevačke

Asfaltiranje pripremljenog terena, kao i značajnijih oštećenja u trupu puta, obavio je Carinvest doo Kotor.