AŽURIRANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postupajući po rješenju Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, postavili su dvije vještačke izbočine – „ležeći policajac“ u Zelenici, ulica Livade, kao i saobraćajno ogledalo u Igalu, u Trebinjskoj ulici. Takođe su vraćeni znaci koji su oštećeni, odnosno pali tokom nevremena: djeca na putu, zabrana saobraćaja za vozila nosivosti preko 5 tona, kao i nekoliko putokaza.