BETONIRANJE KANALA SA POLOŽENIM KABLOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili sz betoniranje kanala nakon položenog kabla na Gomili.