BEZ AUTOMOBILA U PJEŠAČKOM TUNELU

Stari železnički tunel kroz Lalovinu je nedavno prilagođen za kretanje pješaka: izvršeno je čišćenje, asfaltiranje, osvjetljavanje, urađeni su skverovi i ozelenjavanje, odnosno kompletno uređivane sa obe strane. Kako bi se sprečio ulazak automobila, zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, postavili su barijere, metalne stubiće. Montaža stubića je izvršena tako da spreči ulazak automobila, a omogući prolaz kolica za bebe, odnosno invalide.