BEZ ZASTOJA U ODBRANI OD PALMINOG SURLAŠA

U okviru preventivnih mjera u borbi protiv palminog surlaša, u periodu od 13.12. do 20.12.2016. radnici Sektora za održavanje zelenila Komunalno Stambenog doo su pesticidima tretirali 112 palmi na više lokacija. U istom periodu je urađena i jedna dendrohirurgija u Igalu na Obali Nikole Kovačevića.

U toku decembra je, do 20.12.2016. pesticidima tretirano ukupno 279 palmi i odrađene 5 dendrohirgije na palmama koje su već napadnute, ali je procjenjeno da bi mogle biti spašene.

Ove aktivnosti se nastavljaju intenzivno. Građani se svakodnevno putem našeg sajta informišu o planiranim lokacijama i vremenu tretiranja palmi pesticidima.