BOLJE OSVJETLJENJE NA TRGU NIKOLE ĐURKOVIĆA.

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo,  radili  u na trgu Nikole Đurkovića na popravci  tri  led kugle koje nisu radile.