BROJNE AKTIVNOSTI UOČI ZAVRŠNICE PRAZNIKA MIMOZE

Zaposleni u sektorima za održavanje zelenila, javne rasvjete i lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, imali su brojne aktivnosti uoči, tokom, kao i pred samu završnicu Praznika mimoze. O mnogima smo već izvestili, a sada sama kratko ukazujemo na sledeće aktivnosti uoči završnice praznika:

    • Regulisanje dekorativne, redovne i dodatne javne rasvjete

    • Održavanje klupa i zelenila u Ilijinom i Omladinskom parku, kao i kod Galeba, a nešto ranije skverova i brojnih drugih lokacija

    • Čišćenje nanosa Babinog potoka kod Galeba

    • Sakupljanje i odvoz zelenog i drugog otpada

    • ..