ČIŠĆENJE DIJELA KORITA OPAČICE

Komunalno Stambeno doo, Sektor za održavanje lokalnih puteva, u okviru akcije čišćenja svih vodotokova, organizovao je čišćenje korita Opačice. Čišćenje od nanosa se obavlja mašinski. Radovi se nastavljaju.